Björkeslätt Entreprenad AB är ett kombinerat entreprenadföretag och lantbruk i Vara.

Vi utför dels alla förekommande gräv- och schaktarbeten med grävlastare (kabel- och linjearbete, enskilda avloppsanläggningar, dikning, trädgårdsanläggning m.m.). Dels utför vi diverse lantbrukstjänster, i första hand tröskning och sprutning.

Vi har även försäljning av avloppsrör, septitankar, trekammarbrunnar m.m.

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om ni har några frågor!